Selen Baranoğlu ile İngilizce Akademik Yazma Dersleri

Akademik Yazma Dersi Jan 16, 2023

İngilizce bilmek, o dilin becerilerini uygun bir şekilde kullanabilmek demektir. Dil öğreniminde dört temel beceri vardır; okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri. Bunlardan okuma ve dinleme alımlayıcı (Receptive) beceriler olarak, yazma ve konuşma ise üretken (Productive) beceriler olarak geçer. Bir dili ne kadar iyi bildiğiniz sadece gelen veriyi anlamlandırdığınızla değil aynı zamanda sizin veri üretmenizle de ilgilidir. Günümüzdeki en yaygın dil problemlerinden biri olarak dile getirilen “biliyorum ama yazamıyorum, konuşamıyorum” cümlesi de tam olarak bunu anlatır. İngilizceyi kullanarak bir ürün ortaya çıkartmak için hem iş dünyasında hem de akademik dünyada en gerekli becerilerden biri yazma becerisidir.

Akademik yazma birçok farklı alanda gerekli olan ve kişinin hem iş yerindeki hem akademik hayatındaki hem de bireysel yolculuğundaki hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli dil becerilerinden biridir.

AMAÇ:

Bu akademik yazma dersi, yazma uygulamalarında gerekli pratiği ve farkındalığı kazanmanızı, yazılarınızı doğru bir dil ve üslup ile doğru kitlelere ulaştırmanızı sağlayacak. Aynı zamanda, bu ders araştırma inceleme becerilerinizi geliştirmenize de katkı sunacak. Bu sayede eleştirel düşünme ve hedefe yönelik yazma süreçleri hakkında gerekli becerileri edineceksiniz.

SÜREÇ:

Dilin temel kendini ifade etme yapısı olan cümleler ile başlayıp paragraf ve essay yazımı ile devam eden bu online canlı ders sürecinde her hafta işlenen konuyla ilgili yazma uygulamaları yapılacak. Öğrenciler için gerekli olan materyaller haftalık olarak sisteme yüklenecek. Ders içindeki yazma uygulamaları dışında, ödev olarak da yazma pratiği yapılacak ve ödevlere bir hafta sonra e posta yoluyla geri bildirimler verilecek.

DERS GÜNLERİ ve SAATLERİ:

Dersler her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri akşam 20.00-22.15 saatleri aralığında online ve canlı olarak işlenecektir. Bu ders, haftada 4 saat ve toplamda 32 saatten oluşmaktadır. Kaçıranlar için dersler kaydedilecek ve daha sonra izlenmek için bir hafta boyunca ulaşılabilir olacaktır.

GEREKLİLİKLER:

YDS ve YökDil sınavlarından 60 ve üzeri almış olmak veya aşağıdaki denklikleri sağlamış olmak;

TOEFL IBT 72, TOEFL CBT 198, TOEFL PBT 531 ve IELTS 6 ve üzeri.

ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI:

Bu ders, bir uygulama dersi olduğu için öncelikle açık bir zihin, merak, öğrenme ve üretme isteği en önemli gereklilikler. Ayrıca disiplin, derse düzenli katılım ve ödev tamamlama da gerekli öğrenci sorumlulukları arasında.

Kayıt Sayfası : https://www.ankaradil.com/canli-yds-dersleri-/412-selen-baranoglu-ile-ingilizce-akademik-yazma-dersleri.html

Derslerimiz hakkında daha detaylı bilgiyi www.ankaradil.com adresinden alabilirsiniz. Ankara Dil Akademisi Online YDS YÖKDİL E-YDS Tijen Hoca - Ümit Hoca