More Than Reading

YDS OKUMA Jul 16, 2018

Ankara Dil Akademisi'nden YDS YÖKDİL YKS-DİL öğrencileri için hazırlanmış, yepyeni bir Okuma kitabı.

Kitabı sayın almak için : https://www.ankaradil.com/yds-hazirlik-kurslari/114-more-than-reading-yds-yokdil-yks-dil-okuma-kitabi.html

Kitapla birlikte video eğitimi de almak için : https://www.ankaradil.com/kayittan-dersler/111-yds-okuma-stratejileri-ceviri-ve-kelime-dersi-kayittan.html

Önsözünden;

“More Than Reading” kitabımız, öğrencilere “okumaktan daha fazlası”nı vermek için
hazırlanmıştır. Kitap 30 farklı, güncel ve özgün metin içermektedir. Her okuma parçası için
“pre-reading” (okuma öncesi), “while-reading” (okuma sırasında) ve “post-reading” (okuma
sonrası) çalışmaları bulunmaktadır.

Pre-reading:
Vocabulary Pre-view: Okuma öncesinde, ilk olarak her metne özel, önemli kelimeler
eşanlamlıları ile eşleştirilerek çalışılır. Bu kelimeler metinde KIRMIZI renkle yazılıdır.
Grammar Pre-view: Ardından da metinde geçecek olan önemli gramer noktaları örnek
cümleler ve gerekli olan yerlerde de Türkçe çevirileri ile verilir. Bu dilbilgisi konuları metinde
YEŞİL renkle yazılıdır.

While-Reading:
True / False Questions: Okuma parçası okunduktan sonra, çıkarım, spesifik bilgi bulma,
yazar görüşü takip etme, yorum yapma gibi becerileri geliştirmek için verilen cümlenin
doğru ya da yanlış olduğunu bulmamızı gerektiren bir çalışma yapılır.
Test Questions: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu bölümde, okuduğunu anlama, çıkarım
yapma, yorumlama, bilgileri takip etme, yazar tutumu bulma, parçaya başlık bulma ve
parçadaki bir kelimeye en yakın kelimeyi tespit etme gibi sorular yer almaktadır.

Post-Reading:
İlk alıştırmada (exercise 4) tanımı verilen kelimelerin, metinde KIRMIZI renkle verilenlerden
seçilerek bulunması istenir.
İkinci alıştırmada (exercise 5) ise, ilk alıştırmada (exercise 4) bulunan kelimelerden uygun
olanlarını, cümle içinde boş bırakılan yerlere yerleştirmeleri istenir.

Cevap anahtarları:
Her okuma parçasının cevap anahtarı, ilgili metnin hemen ardındadır.

more-than-reading-yds-yokdil-yks-dil-okuma-kitabi-1

Derslerimiz hakkında daha detaylı bilgiyi www.ankaradil.com adresinden alabilirsiniz. Ankara Dil Akademisi Online YDS YÖKDİL E-YDS Tijen Hoca - Ümit Hoca